המדריך לנפגעי תאונות תלמידים

מדריך זה בא לספק את המידע הדרוש להורי הקטין אשר נפגע בבית ספר (ו/או לאפטרוטפוס שלו) בכדי לאפשר לו קבלת פיצויים גבוהים ככל האפשר, ההולמים את נזקיו עקב הפגיעה בתאונה

דברי ההסבר שיובאו להלן הינם כללים ובסיסים ואין לראות בהם בשום אופן יעוץ משפטי. היעוץ המתאים ינתן רק לאחר בחינת מלוא נסיבות התאונה והפגיעה.

לצורך כך הנכם מוזמנים להתקשר לטל' 03-7514248 או לשלוח אי מייל rubin1s@zahav.net.il

אבל….לפני שנתחיל לדבר על כסף, כדאי להבין במה מדובר

א. תאונות תלמידים

לצערנו, תלמידים רבים נפגעים במסגרת לימודיהם בבית הספר, בין בשטח בית הספר ובין בפעילות מחוץ לבית הספר (ימי ספורט, טיולים, סיורים וכיוצ"ב). ילדינו נפגעים בבית, בחצר השכונתית, בתנועת הנוער וכד'.

הורי הקטין ו/או האפטרופוס זכאים להגיש תביעה ב2- מסלולים, ביחד ולחוד:

(1)        תאונות אישיות תלמידים

ילדינו, מגיל 3 ועד 18, מבוטחים 24 שעות ביממה, בפוליסת ביטוח קולקטיבית של משרד החינוך, בה כלולים כיסויים שונים, אשר ביניהם כיסוי למקרה נכות כתוצאה מתאונה.
הפוליסה הנ"ל מכסה את התלמידים בכל שעות היממה ולא רק בעת שהייתם בבית הספר!.
לפיכך, כאשר תלמיד נפגע גם בשעות אחר הצהריים, ואפילו בבית, יש לבדוק האם יש מקום להגיש תביעה.
מומלץ להיוועץ עם עו"ד בטרם פניה בתביעה.

עפ"י הפוליסה, אין צורך להוכיח מי האשם בתאונה, כאשר הפיצוי הסופי נגזר משיעור הנכות (המגבלה) שנותרה לתמיד.

לדוג' בהתאם לפוליסת של  "כלל חברה לביטוח בע"מ", עבור כל % נכות זכאי התלמיד לפיצוי של 800$.
התלמיד זכאי גם לפיצוי אם נעדר מהלימודים באופן רציף למעלה מ- 21 יום, כאשר הפיצוי הוא כ 20$  החל מהיום השישי (יש לבדוק כל פוליסה).
את שיעור הנכות קובע מומחה רפואי. לרוב חברת הביטוח ממנה רופא מוסכם על הצדדים אשר קובע את % הנכות.
יש לשים לב כי תאונת דרכים מוחרגת מהפוליסה ואז יש להגיש תביעה עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

אז מה עושים עכשיו?

 • אם ישנם עדים לתאונה, יש לרשום את הפרטים שלהם, כולל כתובת ות.ז.
 • לצלם את מקום התאונה.
 • יש לפנות למזכירות בית הספר לבקש טופס תביעה.
  מומלץ להוועץ עם עו"ד לפני מילוי הטופס.
 • יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות שנגרמו עקב התאונה כגון, מוניות, תרופות, אביזרים אורטופדים, העסקת עזרה חיצונית.
 • לתאם פגישה עם עורך-דין המתעסק בתחום הנזיקין.

(2)        תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בגין רשלנות

בנוסף לתביעה עפ"י פוליסה תאונות תלמידים, קיימת האפשרות להגיש תביעת נזקי גוף, אם הפגיעה נגרמה עקב רשלנות אחד המורים או בית הספר או העיריה.

כמו בכל תביעה נזיקין, על הטוען לפגיעת גוף שנגרמה עקב רשלנות אחד המורים או בית הספר להוכיח כי:

 1. כי הגורם שנגדו נטענת הרשלנות חב לנפגע חובת זהירות וכי אותו גורם הפר חובה זו המוטלת עליו.
 2. כי נגרם לנפגע נזק גוף, כאשר קיים קשר סיבתי בין נזק הגוף של הנפגע לבין הרשלנות של אותו גורם.

כבכל תביעת נזיקין יבדוק בית המשפט שידון בתביעה את נסיבות העניין, ויקבע האם בנסיבות אלה נהג המורה או בית הספר כפי שהיה נוהג מורה סביר או בית ספר סביר.
ברוב המקרים יטען התובע כי בית הספר התרשל בכך שלא הציב פיקוח מספיק על התלמידים.

בית המשפט קבע כי מידת הפיקוח הדרושה משתנה ממקרה למקרה ותלויה בגורמים שונים, כגון: גיל הילדים, תנאי השטח, אופי הפעילות בה הם עוסקים והסיכון הנובע ממנה.

בית המשפט קבע עוד כי ראוי שמורה יהיה בקרבת מקום לפעילותם של הילדים, אולם כמובן שאין הוא יכול למנוע כל פעולה שעושים הילדים.
עוד קבע בית המשפט כי כאשר מדובר בפעילות מסוכנת מהרגיל, חובה על המורה לנקוט מבעוד מועד באמצעים סבירים למניעת נזק צפוי.

במידה ויזכה הניזוק בתביעתו, מרכיבי הפיצוי יהיו בדומה לסוגי הנזק בתביעות רשלנות אחרות.

גובה הפיצויים יקבע בהתאם לחומרת הפגיעה ובהתאם לנכות שנותרה לנפגע.

ראשי הנזק נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: נזק מיוחד המתייחס לנזקים מיום התאונה ועד הגשת כתב התביעה.
נזק כללי, המתייחס לנזקים עתידים כולל כאב וסבל.

ראשי הנזק הינם:

 1. הפסדי שכר
 2. הוצאות רפואיות
 3. הוצאות בגין נסיעות
 4. עזרת צד ג'
 5. כאב סבל

יצויין כי בתביעות מעין אלו, לבית המשפט ישנו שיקול דעת נרחב באשר לגובה הפיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לנפגע.

ב. עד מתי ניתן להגיש תביעה:

תביעה עפ"י פוליסת תאונות אישיות ניתן להגיש עד הגיע הקטין לגיל 21.
תביעת רשלנות ניתן להגיש עד 7 שנים מיום התאונה, כאשר קטין שנגרמו לו נזקי גוף יכול להגיש תביעתו עד גיל 25.

ג. באיזה בית משפט תובעים?

 1. במקרה של פגיעה קלה אשר אינה מלווה בנזקים כבדים, הניתנים להוכחה בקלות- סביר להניח כי התיק כלל וכלל לא יגיע לבית המשפט, ויסתיים בפשרה בין הנפגע למעביד ו/או לחברת הביטוח.
 2. כללי מקום השיפוט קבועים בתקנות 3-7 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, אך ניתן לומר כי בד"כ תוגש התביעה לפי מען הנתבע ו/או חברת הביטוח או אחד מסניפיו. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני הגשת התביעה.
 3. הכללים על-פיהם נקבעת סמכות שיפוט עניינית (בית משפט שלום, מחוזי וכיו"ב), קבועים בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984.
  בהתייחס לתביעות נזיקין תקבע ערכאת השיפוט לפי שווי התביעה:
  – בתביעות בהן מוערך הנזק בסכום הנמוך מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט השלום.
  – בסכום הגבוה מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט מחוזי.
 4. כל צד רשאי (אם כי לא תמיד מומלץ) להגיש ערעור על פסק הדין. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום יוגש לבית המשפט המחוזי, ואילו על פסק דין של בית המשפט המחוזי יוגש הערעור לבית המשפט העליון.

אז מה עושים עכשיו?

  • אם ישנם עדים לתאונה, נא רשום פרטיהם, כולל כתובת ומס' טלפון.
  • עדיף להזמין מומחה בטיחות למקום התאונה על מנת שיבדוק מידת רשלנותו של בית הספר ו/או המורים.
  • צלם את מקום התאונה.
  • לשמור העתק מכל המסמכים הרפואיים שנערכו לצורך מתן טיפול רפואי שקיבל הנפגע עקב התאונה, כולל ביקור בחדר מיון, הפניות לצילומים, תעודות מחלה, וכיוצב'.
  • יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות שנגרמו עקב התאונה כגון, מוניות, תרופות, אביזרים אורטופדים, העסקת עזרה חיצונית.
  • לתאם פגישה עם עורך-דין המתעסק בתחום הנזיקין

מה לא עושים?

  • לא מומלץ לדבר עם חוקר מטעם חברת הביטוח לפני היוועצות עם עורך הדין.

טלפונים למרכזים רפואיים:

 • איכילוב, ת"א                              03-6974444
 • אסף הרופא, צריפין                    08-9779999
 • רמב"ם, חיפה                             04-8542222
 • בילינסון (רבין), פ"ת                   03-9377377
 • סורוקה, באר-שבע                     08-6400111
 • ליניאדו, נתניה                            09-8604666
 • שערי צדק, ירושלים                   02-6555111
 • הלל יפה, חדרה                          04-6304304
 • וולפסון                                        03-5028211
 • יוספטל, אילת                            08-6358011
 • פוריה, נהריה                             04-6652211

אתרים באינטרנט:

רוצה לדעת עוד?

לצורך כך הנכם מוזמנים להתקשר לטל' 03-7514248 או לשלוח אי מייל rubin1s@zahav.net.il

*הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

השאר/י תגובה

אודות עו"ד שלהבת רובין

עו"ד שלהבת רובין מתמחה זה כ-20 שנים בייצוג ובייעוץ משפטי בתחום תביעות נזקי הגוף ופועלת למימוש זכויותיהם של נפגעי תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תאונות תלמידים בבית הספר ומחוצה לו ותביעות חיילים ושוטרים במהלך השירות. כמו כן, מייצגת עו"ד רובין נפגעים כתוצאה ממקרי רשלנות שונים

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

קטעי וידאו אחרונים

הרשם לניוזלטר שלנו

אך ורק עדכונים חשובים, אנו מתחייבים לא לשלוח ספאם