המדריך לנפגעי תאונות עבודה

נפגעת בתאונה במהלך עבודתך? למי פונים? מה עושים עכשיו?

לאחר שהתאוששת, כדאי שתקרא את המדריך לנפגע תאונות עבודה.
מטרתו של מדריך זה הינה לספק לנפגע  את המידע הדרוש בכדי לאפשר לו בפיצוי גבוהים ככל האפשר, ההולמים את נזקיו עקב הפגיעה בתאונה.
דברי ההסבר שיובאו להלן הינם כללים ובסיסיים ואין לראות בהם בשום אופן יעוץ משפטי. היעוץ המתאים ינתן רק לאחר בחינת מלוא נסיבות התאונה והפגיעה.

לצורך כך הנכם מוזמנים להתקשר לטל' 03-7514248 או לשלוח אי מייל rubin1s@zahav.net.il

אבל….לפני שנתחיל לדבר על כסף, כדאי להבין במה מדובר

א. מהי תאונת עבודה

תאונת עבודה היא כל תאונה הנגרמת לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.
יש להדגיש כי תאונות (הן תאונות דרכים והן תאונות אחרות) הקורות בדרך אל מקום העבודה ובדרך חזרה ממקום העבודה נחשבות כמו תאונות עבודה לכל דבר.

כפגיעה בעבודה יכולה להחשב גם "מחלת מקצוע" – המדובר בסוג מסויים של מחלות האופיינות לעוסקים בעבודתו של הנפגע, לדוגמא- ירידה בשמיעה אצל העוסקים בעבודות המלוות ברעש רב, מחלות ריאה לחשופים לחומרים מזיקים כגון אזבסט וכד'.

אדם הנפגע בתאונת עבודה חייב למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי.

 1. בשלב הראשון יש למלא תביעה לדמי פגיעה, בה הינך מפרט את נסיבות התאונה וימי המחלה בהם נעדרת מהעבודה.
  חשוב להיוועץ בעו"ד לפני מילוי הטופס ובמיוחד בפרק "נסיבות התאונה".
  את טופס דמי הפגיעה יש להגיש עד 12 חודשים מיום התאונה, אחרת התביעה מתיישנת.
 2. אם הוכרה תביעתך כתאונת עבודה, יש למלא טופס "תביעה לנכות מעבודה".
 3. המוסד לביטוח לאומי מעמיד את הנפגע בפני ועדה רפואית וקובע את נכותו הזמנית והצמיתה, אם ישנה.
  – בגין נכות צמיתה הפחותה מ- 5% אין המוסד לביטוח לאומי מעניק פיצוי.
  – בגין נכות של 5% ועד 19% מעניק המוסד לביטוח לאומי מענק נכות חד פעמי.
  – בגין נכות העולה על 20% משלם המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות חודשית.

ב. ערר ו/או ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 1. ניתן לערער אחר החלטת ועדה מדרג I תוך 30 יום מיום קבלת פרוטוקול הועדה.
  מומלץ להיוועץ בעו"ד בטרם הגשת הערר.
 2. לאחר הגשת הערר, יוזמן הנפגע לועדה הרפואית לעררים.
  מומלץ להגיע עם עו"ד לועדה הרפואית לעררים.
 3. על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה האזורי, אולם בשאלה משפטית בלבד.
  לדוג' אם הועדה לא נימקה החלטתה או לא התייחסה לאחד מהמסמכים שעמדו לנגד עיניה. מומלץ לשכור שרותיו של עו"ד על מנת להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.
 4. באם התקבל הערעור בבית הדין לעבודה, יוחזר עניינו של הנפגע לועדה הרפואית לעררים.

ג. אם תביעתך לא הוכרה כ"תאונת עבודה" ע"י המוסד לביטוח לאומי, ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה, תוך 6 חודשים מיום ההחלטה.

מומלץ לשכור שרותיו של עו"ד על מנת להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.

ד.  עילות תביעה נגד גורמים נוספים (כשלא מדובר בתאונת דרכים):

(1) המעביד

בהגשת תביעה על תאונה במסגרת העבודה, יש להוכיח כי רשלנות המעביד היא הגורם לאותה תאונה.
הסיבות לאחריותו של המעביד יכולות להיות שונות: לא סיפק לנפגע אמצעי מיגון נאותים, לא הדריך אותו הדרכה נאותה לגבי העבודה אותה עליו לבצע, לא דאג לתקינות המכונות המצויות במקום העבודה וכיו"ב.
יש להדגיש: במידה והתאונה לא ארעה עקב רשלנות המעביד אין לעובד עילת תביעה נגדו.

(2) חברת הביטוח של המעביד

כיום, מעסיקים רבים מבטחים עצמם בפוליסת "חבות מעבידים" שמטרתה להגן עליהם מפני תביעות רשלנות של עובדים הנפגעים בשל תאונות עבודה. לאחר אירוע של תאונת עבודה בה נפגע העובד ונגרמו לו נזקי גוף, מומלץ לברר עם המעביד האם הוא מכוסה בפוליסת חבות מעבידים, אצל איזו חברת ביטוח ומהו מספר הפוליסה. יש להדגיש: אם המעביד לא התרשל, גם חברת הביטוח לא תחויב לפצות את הנפגע, שכן הפיצוי הינו אך ורק במקרה רשלנות של המעביד.

על התובע להוכיח שניים:

  • רשלנותו של המעביד
  • כי נגרם לו נזק

נזקי הגוף הנכללים בתביעה?

גובה הפיצויים יקבע בהתאם לחומרת הפגיעה ובהתאם לנכות שנותרה לנפגע.
לכתב התביעה חובה לצרף חוות דעת רפואית של מומחה רפואי אשר יקבע את נכותו הצמיתה של הנפגע.

ראשי הנזק נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: נזק מיוחד המתייחס לנזקים מיום התאונה ועד הגשת כתב התביעה. נזק כללי, המתייחס לנזקים עתידים כולל כאב וסבל.

ראשי הנזק הינם:

 1. הפסדי שכר
 2. הוצאות רפואיות
 3. הוצאות בגין נסיעות
 4. עזרת צד ג'
 5. כאב סבל

חשוב לציין כי מכל סכום שיפסק לטובת הנפגע יש לנכות את הסכומים ששולמו ו/או ישולמו בעתיד מאת המוסד לביטוח לאומי בגין התאונה הנדונה.

(3) ביטוח אחר בו  מבוטח העובד

יצויין כי אין בתביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי ו/או המעביד למנוע מנפגע לתבוע זכויותיו המגיעות לו גם מכוח ביטוחים פרטיים שרכש בעצמו או שנרכשו לו ע"י מעבידו, כגון: ביטוח מנהלים, ביטוח תאונות אישות וכו'.

ה. עד מתי ניתן להגיש תביעה:

ניתן להגיש עד 7 שנים מיום התאונה, כאשר קטין שנגרמו לו נזקי גוף יכול להגיש תביעתו עד גיל 25.

תביעה מכוח פוליסת ביטוח מנהלים ו/או תאונות אישות, ניתן להגיש עד 3 שנים מיום התאונה (ישנן פוליסות שקובעות מועד אחר כדוגמת 3 שנים מיום שנקבעת נכותו הצמיתה של הנפגע).

ו. באיזה בית משפט תובעים?

 1. במקרה של פגיעה קלה אשר אינה מלווה בנזקים כבדים, הניתנים להוכחה בקלות- סביר להניח כי התיק כלל וכלל לא יגיע לבית המשפט, ויסתיים בפשרה בין הנפגע למעביד ו/או לחברת הביטוח.
 2. כללי מקום השיפוט קבועים בתקנות 3-7 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, אך ניתן לומר כי בד"כ תוגש התביעה לפי מען הנתבע ו/או חברת הביטוח או אחד מסניפיו. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני הגשת התביעה.
 3. הכללים על-פיהם נקבעת סמכות שיפוט עניינית (בית משפט שלום, מחוזי וכיו"ב), קבועים בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984.
  בהתייחס לתביעות נזיקין תקבע ערכאת השיפוט לפי שווי התביעה:
  – בתביעות בהן מוערך הנזק בסכום הנמוך מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט השלום.
  – בסכום הגבוה מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט מחוזי.
 4. כל צד רשאי (אם כי לא תמיד מומלץ) להגיש ערעור על פסק הדין. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום יוגש לבית המשפט המחוזי, ואילו על פסק דין של בית המשפט המחוזי יוגש הערעור לבית המשפט העליון.

אז מה עושים עכשיו?

 • אם ישנם עדים לתאונה, נא רשום פרטיהם, כולל כתובת ומס' טלפון.
 • יש ליידע את המעביד על התאונה ולקבל דו"ח "הודעה על תאונה".
 • עדיף להזמין מומחה בטיחות למקום התאונה על מנת שיבדוק מידת רשלנותו של המעביד.
 • צלם את מקום התאונה.
 • מומלץ לעבור בדיקה רפואית ראשונה ולספר לרופא על התאונה.
 • לשמור העתק מכל המסמכים הרפואיים שנערכו לצורך מתן טיפול רפואי שקיבל הנפגע עקב התאונה, כולל ביקור בחדר מיון, הפניות לצילומים, תעודות מחלה, וכיוצב'.
 • יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות שנגרמו עקב התאונה כגון, מוניות, תרופות, אביזרים אורטופדים, העסקת עזרה חיצונית.
 • לתאם פגישה עם עורך-דין המתעסק בתחום הנזיקין

מה לא עושים?

 • לא מומלץ לדבר עם חוקר מטעם חברת הביטוח לפני היוועצות עם עורך הדין.
 • לא ממלאים את טופס דמי הפגיעה לפני היוועצות עם עו"ד.

אתרים באינטרנט:

הידעת?

 • חבלה שנגרמה לרופא במהלך משחק כדורגל עת שהה במלון קיסר לצורך כנס רפואי, הוכרה כתאונה עבודה.
 •  צעקות על עובדת במהלך  עבודתה שגרמו לה להתקף לב, הוכרה כתאונת עבודה.
 • תאונת דרכים שארעה לעובד עת קפץ לקנות סיגריות במהלך הפסקת הצהריים, לא הוכרה כתאונת עבודה.

רוצה לדעת עוד?

לצורך כך הנכם מוזמנים להתקשר לטל' 03-7514248 או לשלוח אי מייל rubin1s@zahav.net.il

*הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

השאר/י תגובה

אודות עו"ד שלהבת רובין

עו"ד שלהבת רובין מתמחה זה כ-20 שנים בייצוג ובייעוץ משפטי בתחום תביעות נזקי הגוף ופועלת למימוש זכויותיהם של נפגעי תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תאונות תלמידים בבית הספר ומחוצה לו ותביעות חיילים ושוטרים במהלך השירות. כמו כן, מייצגת עו"ד רובין נפגעים כתוצאה ממקרי רשלנות שונים

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

קטעי וידאו אחרונים

הרשם לניוזלטר שלנו

אך ורק עדכונים חשובים, אנו מתחייבים לא לשלוח ספאם