תאונה במתכוון – יש פיצוי?

אישה ניתלתה על רכבו של גנב של התיק שלה ונפצעה ברגלה בשל ניסיונו להפיל אותה מן הרכב - זכאית לפיצוי?

תאונה במתכוון – האם מזכה בפיצוי?

מהי "תאונה במתכוון"?

האם אדם שהתכוון לדרוס אחר, האם אותו אדם שנפגע זכאי לפיצוי?

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קבע בישראל אחריות מוחלטת.

מה הכוונה?

שכל אדם שנפגע בתאונה, זכאי לפיצוי ולא משנה אם הוא אשם בתאונה.

אדם יכול להיפגע כנהג, כנוסע ברכב, כהולך רגל, כרוכב על אופניים, כנוסע באוטובוס ועוד דוגמאות.

 

אך מה קורה אם אדם דורס אדם אחר בכוונה על מנת לפגוע בו?

 

האם האדם שנפגע ונגרמו לו נזקי גוף קשים זכאי לפיצוי?

 

מהי תאונת דרכים עפ"י החוק?

ההגדרה הקבועה בחוק קובעת מהי תאונת דרכים?

"תאונת דרכים" – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, …. ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם…"

כלומר ההגדרה של תאונת דרכים מחריגה תאונה שארעה במתכוון.

כלומר, אותו אדם לא יהא זכאי לפיצוי!

 

מתי נדע שמדובר בתאונה במתכוון?

התובעת התארחה בחגיגת בר מצווה באולמי שמחות באזור התעשייה של נתיבות.

הנתבע הגיע למקום והשתתף בשמחה, לפתע נטל תיק של אחת האורחות בחגיגה, רוקן את תכולת התיק ונמלט אל הרכב שחנה מחוץ לאולמי השמחות, עם תכולת התיק.

התובעת שהבחינה בהעלמות התיק וחשדה כי הנתבע הוא שנטל אותו, יצאה מאולם השמחות ונגשה אל הרכב, בו ישב אותה עת הנתבע ודרשה ממנו להחזיר את התיק על תכולתו.

 

הנהג סירב, דרש מהנתבעת להסתלק וניסה להתניע את הרכב על מנת להימלט מהמקום.

 

לאחר שהתניע את הרכב החל הנתבע בנסיעה על מנת להסתלק בעוד התובעת נתלית על הרכב על מנת שלא ליפול ארצה.

 

תוך שהנתבע מנסה להימלט בנסיעה פגע הרכב ברגלה של התובעת.

 

חברת הביטוח שלא היתה חפצה לשלם לתובעת, טענה כי מדובר

בתאונה במתכוון.

 

תאונה מכוונת של גנב תיק שניסה להפיל את הקורבן שנתלתה על רכבו
תאונה מכוונת של גנב תיק שניסה להפיל את הקורבן שנתלתה על רכבו

התובעת מנגד טענה כי אכן היא פעלה באופן פזיז ובחוסר שיקול דעת כאשר בקשה לעצור את הנתבע הנמלט,

אולם לא העריכה ולא צפתה כי תפגע במהלך האירוע.

 

באשר לכוונות הנתבע –

כל רצונו היה לברוח מהמקום עם הכסף והחפצים שגנב, הוא לא הכיר את התובעת, לא היתה לו שום כוונה לפגוע בה והוא לא נקט בשום פעולה על מנת לפגוע בה בין באופן ישיר ובין בעקיפין.

לפיכך, לכל היותר ניתן לייחס לו אדישות, פזיזות או חוסר אכפתיות לאפשרות כי התובעת תפגע, אך הוא בשום אופן לא התכוון לפגוע בה.

 

התיק הפלילי

בבוא בית המשפט להכריע הוא יבחן האם הוגש כנגד הגנב כתב אישום?

במה הואשם הגנב?

האם הורשע בסופו של יום?

בית המשפט יבחן את העדויות בתיק המשטרה ובהליך הפלילי שיש בהם לשפוך אור גם על ההליך האזרחי.

 

במקרה דנן בחן בית המשפט את כתב האישום והעדויות בתיק הפלילי וקבע כי לגנב מיוחסת עבירה של חבלה בכוונה מחמירה, בגין אירועי הנהיגה. 

לא ניתן לקבוע כי יסוד הכוונה הנדרשת על פי הוראת הסעיף, התממש בהתנהגות הגנב.

נקבע אומנם כי הגנב היה מודע להיצמדותה של התובעת לרכבו, ולניסיונה להיאחז ברכב במהלך הנסיעה, ואולם נוכח העדויות, כי מדובר היה בנסיעה  – כאשר התובעת ספק רצה ספק תלויה על הרכב – למרחק של מטרים ספורים, הרי שלא ניתן לקבוע, כי הגנב ביצע את נהיגתו, בשלב זה, מתוך כוונה להטיל במתלוננת מום, נכות או חבלה חמורה.

 

אם תחילת המעשה היתה יזומה על ידי התובעת שסברה לתומה כי תביא בכך לעצירת הרכב, הרי שהמשך האירועים, מלמד כאמור, כי הגנב לא עצר את הרכב, ואף הגביר את מהירות הנסיעה, חרף הסיכון שנגרם לתובעת שהייתה צמודה לגוף הרכב, והמשך הנסיעה לא נכפה עוד על הגנב.

 

אין גם מקום לקבל את הטענה הנוספת לפיה הגנב לא ידע ולא היה עליו לדעת, כי התובעת עשוייה הייתה להיפגע, נוכח הסיכון שנוצר, לפחות בשלב בו הגביר את מהירות הנסיעה.

על פי העדויות איבדה התובעת אחיזתה ברכב בעת שהגנב הגביר את המהירות, ואז נפלה על הקרקע.

 

עובדה זו לא יכלה להיעלם מעיני הגנב, שכן "התנתקותה" הפתאומית של התובעת מהרכב, בנסיבות אלה, הצביעה על אפשרות מסתברת כי התובעת איבדה שיווי משקל, ונפלה על הקרקע;

 

די היה במבט לאחור, או במראות הרכב, כדי שהגנב יעמוד על כך, כי התובעת אינה עומדת עוד על רגליה, והגנב עצמו אישר כי שמע צעקות במרחק קצר מאחוריו.

 

חרף כך, הגנב מיהר לעזוב את המקום, בלא לבדוק מה אירע לתובעת, שכן בראש מעייניו היה הרצון להרחיק עצמו מהמקום.

 

לנוכח קו ההגנה שנקט הגנב, בו נאחז בטענה כי התובעת לא הגיעה כלל לרכבו, לא סיפק הגנב כל הסבר סביר להתנהגותו זאת, וכך לא ניתן אלא להגיע למסקנה המתבקשת, כי בנסיבות שהוכחו היה על הגנב לדעת, כי התובעת עשויה הייתה להיפגע בתאונה.

 

הגנב עצמו גם התגונן וניסה לטעון כי לא הבחין בתובעת שהיתה תלויה על רכבו ולו היה יודע זאת היה עוצר את הרכב ומגיש לה עזרה;

 

  • מאזן ההסתברויות נוטה לכך שהנתבע אכן לא הבחין בתובעת;

 

אלו העובדות שנקבעו בהליך הפלילי אשר שימשו את בית המשפט גם בהליך האזרחי.

 

פסיקת בית המשפט העליון

בית המשפט בחן את הפסיקות השונות של בית המשפט העליון בבואו להכריע האם מדובר בתאונה במתכוון.

עולה במקרה דנן כי הגנב ביקש להימלט מאחיזתו של התובעת.

הוא ביקש לנער אותה מן הרכב הנוסע.

כוונה זו, שהיא כוונה לפגוע בתובעת אמנם משנית לכוונתו של הגנב להימלט עם הרכב, אך לכך כאמור אין נפקות.

הגנב נהג ברכב בפראות, תוך שהוא מאיץ את נסיעתו ונוסע בזיגזג, וכל זאת בעת שהתובעת תלויה על הרכב מבחוץ.

 

המסקנה המתבקשת מכך כאמור היא שהגנב ביקש להפיל את

התובעת מהרכב.

 

רצונו של הגנב להפיל את התובעת כרוך בקיומו של רצון לפגוע בה באופן שאינו ניתן להפרדה.

לאור מטרת החזקה הממעטת נשוא הדיון – הוצאת התאונה המכוונת מגדרו של חוק הפיצויים

ברי כי רצון להפיל אדם התלוי מבחוץ על רכב נוסע שקול לרצון לפגוע באותו אדם.

 

המניע הסופי שעמד מאחורי התנהגותו של הגנב היה אמנם הימלטות עם הרכב, אך בסופו של דבר רצה הגנב לפגוע בתובעת ולו כאמצעי לקידום ההימלטות.

 

 ולכן בית המשפט קבע כי אכן מדובר ב"תאונה במתכוון"

והיא אינה זכאית לפיצוי!

 

הכלל כדי לקבוע האם מדובר בתאונה במתכוון?

תאונה הינה תאונה במתכוון רק כאשר ישנו רצון 'חפצי' של ממש בתוצאה של פגיעה בגופו או ברכושו של האדם.

 

הסתפקות במבחן שנקבע בדין הפלילי-

מודעות לאפשרות קרובה לוודאי לגרימת התוצאה – עלולה להביא לתוצאה של שלילת פיצוי גם במקרים שבהם פגיעה נובעת במישרין מן הסיכון התחבורתי, כגון נסיעה המסכנת אחרים באופן ברור.

 

הכוונה הנדרשת לצורך קיומה של תאונה במתכוון יכולה להיות גם משנית למטרה עיקרית אחרת, שכן אין כל חשיבות לשאלה מהו המניע העומד מאחורי הרצון לפגוע באחר.

השאר/י תגובה

אודות עו"ד שלהבת רובין

עו"ד שלהבת רובין מתמחה זה כ-20 שנים בייצוג ובייעוץ משפטי בתחום תביעות נזקי הגוף ופועלת למימוש זכויותיהם של נפגעי תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תאונות תלמידים בבית הספר ומחוצה לו ותביעות חיילים ושוטרים במהלך השירות. כמו כן, מייצגת עו"ד רובין נפגעים כתוצאה ממקרי רשלנות שונים

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

קטעי וידאו אחרונים

הרשם לניוזלטר שלנו

אך ורק עדכונים חשובים, אנו מתחייבים לא לשלוח ספאם